Category Description Sub-section Begins with
Ics Linear Linear Circuits
 L .. / TDA ..
MAX 525BCPP /MAX
LP 5V Serial Quad DIL-20
MAX 526CCWG /MAX
12b Quad CMOS DA Conv. SO-24w
MAX 528CPP+ /MAX /ROHS
Octal Serial 8b Dac DIL-20
MAX 5302EUA /MAX
5V Single Supply 12b DAC SOT-8
MAX 5304EUA /MAX
5V Single Supply 10b DAC SOT-8
MAX 531ACPD+ /MAX /ROHS
12b Serial DAC 1/2 lsb DIL-14
MAX 531BCPD+ /MAX /ROHS
12b Serial DAC 1 lsb DIL-14
MAX 531BCSD+ /MAX /ROHS
12b Serial DAC 1 lsb SO-14
MAX 532ACWE+ /MAX /ROHS
2Chl.12b Ser.D/A Cnvrtr. SO-16
MAX 533BCPE+ /MAX /ROHS
4Chl. 8b Ser.D/A Cnvrtr.DIL-16
MAX 534BCPE+ /MAX /ROHS
4Chl. 8b Ser.D/A Cnvrtr.DIL-16
MAX 5351BCPA /MAX
13b Volt.Out.DAC+Ser.IntrDIL-8
MAX 5352ACPA+ /MAX /ROHS
12b Serial DAC/Ser.Intrf.DIL-8
MAX 5353BCPA /MAX
12b Volt.Out.DAC+Ser.IntrDIL-8
MAX 5354CPA /MAX
10Bit Volt.Outp.DAC DIL-8
MAX 535BCPA+ /MAX /ROHS
13b Serial DAC 2 lsb DIL-16
MAX 536BCPE+ /MAX /ROHS
4Chl.12b Ser.D/A Cnvrtr.DIL-16
MAX 539BESA+ /MAX /ROHS
12b Serial LP D/A Cnvrtr. SO-8
MAX 5410EEE+ /MAX /ROHS
Dual Digital Pot.meter QSOP-16
MAX 541CCSA+ /MAX
16b Serial D/A Cnvrtr. SO-8